16 Haziran 2012 Cumartesi

“Yasal Kürtaj Değil Yasak Kürtaj Öldürür” !!!!!


yasal değil yasak kürtaj öldürür, devlet sussun kadınlar konuşsun
yasal değil yasak kürtaj öldürür, devlet sussun kadınlar konuşsun“Yasal Kürtaj Değil Yasak Kürtaj Öldürür” !!!!!


Bir süredir, Başbakan Erdoğan’ın öncülüğünde adım adım uygulamaya sokulan yeni nüfus ve üreme politikaları, bugün kürtaj yasağına ilişkin tartışma ve önerilerle inanılmaz bir boyut kazanmıştır. AKP hükümeti bu şekilde otoriter, militer, milliyetçi, sermaye yanlısı, cinsiyetçi, gerici ve vicdan özgürlüğüne aykırı bir siyaset yapma tarzını tercih ettiğini açıkça ortaya koymaktadır. Kürtaj yasağı üzerine yürüttükleri tartışma tüm bu siyasi açmazların nasıl birbiriyle ilişkili olduğunu gözler önüne sermektedir. Üstelik Erdoğan ve AKP’li seçkinler bu tartışmaları “yasam hakkı” gibi bir kavram üzerinden yürüterek, öfkemizi daha da büyütmektedir. Bizler AKP hükümetinin kadınların yaşam hakkına ve yaşam biçimlerimize saldırarak yürüttüğü bu politikayı kınıyor ve reddediyoruz. Bize göre burada saldırıya uğrayan tek kesim kadınlar da değildir. Başbakan “her kürtaj bir Roboski’dir” diyerek, aslında Roboski’de katledilen vatandaşlarımızı da hiçe saymış ve Roboski’ye adalet getirmeyeceğinin işaretini vermiştir. Hatta sadece bunun da değil,

kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik şiddetin durmayacağının,
kadınların üst üste doğumlardan zarar görmeye devam edeceğinin,
kadın emeğinin sömürüsünün artacağının,
Pozantı’daki çocuk hükümlülerin hayatına barış getirilmeyeceğinin,
700 tutuklu öğrenciye yenilerinin ekleneceğinin,
din ve mezhep ayrımının kaşınarak toplumsal çatışmaların ve nefretlerin artacağının,
cinsel ahlakçı bir tutumla nefret cinayetlerinden ölen LGBTT bireylerin sayısının artacağının,
Türk aile yapısı”na ve “dini değerler”e uygun olmadığı gerekçeleriyle yeni ahlakçı yasaklar getirebileceğinin ve bu şekilde cinsel özgürlüklerin daha da kısıtlanabileceğinin,
çocuklar için barışçıl ve adil bir dünya yerine, çocuklara ucuz iş gücü ve savaşlar için er gözüyle bakılacak bir dünya yaratılmak istendiğinin,

ve daha bir çok şeyin işaretini vermiştir.

Aslında bu süreç AKP’nin otoriter biçimde siyaset yapma tarzından rahatsızlık duyan kadın erkek her kesimin yaşam hakkına ve yaşam biçimine bir tecavüzdür. Bizler bugün hadlerini aşan başta Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, TBMM insan hakları komisyonu başkanı Ayhan Sefer Üstün, Ankara Büyük Şehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek ve Erdoğan’ın sözünden çıkmayarak kadınların tarafında yer almadığı ve almayacağı anlaşılan Fatma Şahin gibi eril siyasetçilere gerçek yaşam hakkı savunusunun ne olduğunu, cinsiyetçi siyasetin bütün olumsuz sonuçlarını ortaya dökerek göstermek için buradayız.  

Ve diyoruz ki:
"Yasal Kürtaj Değil, Yasak Kürtaj Öldürür."
Kürtaj Yasağı Cinayet, Roboski Katliamdır

AKP bir yandan nüfusu arttırmak için doğum kontrol yöntemlerini kısıtlayarak, bir yandan da kürtajı yasal olmaktan çıkarmak gerektiğini savunarak biz kadınları, kendi nüfus politikalarının basit araçları haline getirmek istiyor. Hiç kimse ne nüfusun arttırılması ne de azaltılması için her hangi bir tıbbi yönteme zorlanamaz. Bilinmektedir ki kürtajın yasaklandığı pek çok ülkede, kürtaj azalmamakta, tersine yasa dışı yöntemlerle artmaktadır. Kadınlar bu şekilde merdiven altlarında uygulanan kürtajlarla ve geleneksel düşük yöntemleriyle ölümün kucağına itilmektedirler. Kürtaj yasağı kadınlara doğrudan bir saldırıdır. Bugün AÇSAP’lar kapatılarak, doğum kontrol yöntemlerine ilişkin hizmetler kısıtlanarak bir yandan kürtajın artmasına yol açılırken, diğer yandan aynı akıl kadınlara yasal ve sağlıklı kürtajı da yasaklayacağını söylemektedir. Demokratikleşme yerine, büyüyen bir nüfusla devletin güçlendirilmesine karşıyız. Nüfusun büyümesi adına, kadın ölümlerinin artacağı, bakamayacağımız kadar çocuk doğurmaya zorlandığımız ve çocuklara yeterli hizmetin verilmediği, etnik ayrımcılığın devam ettiği, nefret söylemlerinin yükseldiği bir Türkiye istemiyoruz.

Biliyoruz ki ülkemizde ve dünyada pek çok kadın, kürtaja son çare olarak başvurmaktadır. Kürtajın yasaklandığı pek çok ülkede anne ölümlerinin sayısı hızlı bir artış göstermektedir. Kürtaj oranlarının düşürülmesinin önündeki en temel engel Başbakan’ın iddia ettiği gibi, kürtajın yasal olması değil, var olan ataerkil değerlerdir. Bugün pek çok kadın kaç çocuk doğuracağı konusunda yeterli karar verme gücüne ve yetkisine sahip değildir. Çoğunlukla onların adına kocalar ve aile büyükleri karar vermektedir. Çoğu kadın erkek çocuk doğurmaya zorlanmakta ve erkek çocuk doğurmak için üst üste gebeliklerle kadınlar zarar görmekte ve sağlıkları ciddi biçimde bozulmaktadır. Yapılması gereken en temel şey kadını aile içinde ve toplumda güçlendirmekken, AKP hükümeti de, Fatma Şahin de sadece aileyi güçlendirmek istemekte ve kadının aile içindeki konumunu görmezden gelmektedir. Yapılması gereken kadınların sağlık ve doğum kontrol hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmakken, tersine bugün bunlara kısıtlamalar getirilmektedir. Hem devlet, hem sağlık sistemi, hem de aile kurumu kadınların insan haklarına ve sağlık haklarına duyarsızlaştırılmaya çalışılmaktadır. Unutulmamalıdır ki doğum da, doğum kontrolü de erkeklerin de sorumluluk almaları gereken meselelerdir.
Bu nedenle bizler orta yol bulma girişimlerini reddediyor ve

kadınların yasal kürtaj hakkının korunmasını ve hatta yasal kürtaj sınırının 12 haftaya yükseltilmesini,
kadınların kürtaj olmak için kocalarından müsaade almaları gereğinin kaldırılmasını,
ücretsiz doğum kontrol hizmetlerimizin önüne fiilen getirilen engellerin kaldırılmasını,
sağlıklı yaşam için doğum kontrol yöntemlerin erişimin arttırılmasını ve kolaylaştırılmasını,
erkeklerin de doğum kontrolü hakkında bilinçlendirilmesini,
erkeklere doğum  kontrol merkezleri açılmasını istiyoruz
kaç çocuk doğuracaklarına veya doğurmayacaklarına Tayyip değil, kadınlar kendileri karar versin istiyoruz.
Bugün pek çok kadın ve hatta erkek "doğmamış çocuklarla bu kadar ilgilenilirken, ya doğanlar" diye soruyor. “Bu kadar çocuk doğuracağız da kim bakacak” diyor.
Bizler,
Ücretsiz Kreş istiyoruz
Önce doğmuşlara daha iyi bir dünya diyoruz
Yaşayan Her Can İçin Önce Barış diyoruz
Yaşayan Her Can İçin Özgürlük
Yasayan Her Can İçin insanca onurlu bir yaşam diyoruz
Yaşan her can için yaşayan bir doğa istiyoruz
Artık bu ikiyüzlü politikaları, otoriter bir tarzda yaşam savunusunun yapılamayacağını, bunun komediden başka bir şey olamayacağını AKP'nin yüzüne vurmak ve yaşam hakkını kendi dilimize tercüme etmek zamanıdır. Onun için haykırıyoruz
Yasal Kürtaj Değil, Yasak Kürtaj Öldürür”
"Kürtaj
Yasağı Cinayettir, Roboski Katliam"
"Roboski'de Ölenler de Çocuktu"
"700 Genç Öğrenci Tutuklu, Onlar da Yaşıyor"
"Her Gün Öldürülen Kadınlar da Candı"
"Ya Gerçekten Yaşam Hakkının Yanında Ol
Ya da Tayyip Sen Bi Sus” diyoruz
Kadın ve erkeği doğurganlık üzerinden tanımlayan, aileyi erkeğin egemenlik alanı olarak gören, bu politikaları reddediyoruz.
Bizler kuluçka makineleri değiliz
Bakabileceğimiz Kadar Çocuk Yapmak ya da yapmamak tercihimiz hakkımızı kimse elimizden alamaz diyoruz…
Ve
Senin işin zor ve yasak
Benim işim devrim ve aşk diyoruz


AKP’nin yaptığı İslami kurallar olarak savunulan bir takım dini görüşleri yasalaştırmaktır. Bu AKP’nin bir zamanlar savunduğunu söylediği din ve vicdan özgürlüğüyle bağdaşamaz ve kabul edilmesi mümkün değildir.
Buradan
"Diyanet Emretme 
Kadın Ölümlerine Hükmetme"
Diye sesleniyoruz…


Dolayısıyla bizler AKP’nin bu ölüm yanlısı politikalarının derhal sonlandırılması talebimizi buradan yüksek sesle söylüyoruz. Demokrasiden, eşitlikten ve özgürlükten yana olan herkesi bu mücadelemizde yer almaya davet ediyoruz.

Kürtaj Yasaklanamaz”

Yasal Kürtaj Değil Yasak Kürtaj Öldürür” !!!!!